Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước ngoài

Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở 2014 có nhiều quy định về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước người ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các quy định, điều kiện cần thiết để có thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho đối tượng này.

Vì vậy, Tò Vò DXMB tổng hợp bài viết này nhằm phân tích và làm rõ những toàn bộ các vấn đề về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam dành cho đối tượng là cá nhân nước ngoài. Cụ thể như sau:

Thông tin

Cá nhân, tổ chức nước ngoài

Đối tượng được sở hữu nhà ở

– Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam;

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài);

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án xây dựng nhà ở tại Việt Nam.

Hình thức sở hữu nhà ở

– Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án xây dựng nhà ở tại Việt Nam;

– Mua, thuê mua, nhận tặng cho, thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ các khu vực quốc phòng-an ninh. Điều này có nghĩa là cá nhân, tổ chức nước ngoài không được mua nhà phố, nhà ngoài Dự án và không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Điều kiện sở hữu nhà ở

– Đối với cá nhân nước ngoài thì phải: (i) được phép nhập cảnh vào Việt Nam; (ii) hộ chiếu còn thời hạn và (iii) không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao;

– Đối với các cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở tại Việt Nam thì phải: (i) có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và (ii) nhà ở phải thuộc dự án đầu tư xây dựng.

Số lượng nhà ở được sở hữu

– Chỉ được sở hữu/tặng cho/thừa kế không quá 30% số lượng căn hộ trong một toà chung cư và 250 căn nhà ở riêng lẻ trong một đơn vị hành chính tương đương cấp phường. Nếu trong đơn vị hành chính tương đương cấp phường có nhiều dự án thì tổng sở hữu tại không được vượt quá 30% tổng số căn hộ chung cư hoặc 2.500 căn nhà ở riêng lẻ.

Thời hạn sở hữu nhà ở

– Đối với cá nhân: thời hạn tối đa là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu và có thể được gia hạn thêm;

– Đối với cá nhân kết hôn với người Việt Nam: sở hữu lâu dài không có thời hạn.

Quyền về sở hữu nhà ở

– Có toàn bộ các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam

Nghĩa vụ về sở hữu nhà ở

– Có toàn bộ các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam;

– Chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài được phép cho thuê nhà nhưng phải thông báo với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện;

– Chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài chỉ được sử dụng nhà ở để bố trí cho những người đang làm việc cho tổ chức đó sử dụng để ở, và không được quyền sử dụng nhà ở đó để cho thuê hay bất kỳ mục đích nào khác.